جزئیات مطلب

کلاس اموزشی نصب سطل های تفکیک دراماکن عمومی ومعابر اصلی
ایجاد شده توسط : MYTEHRAN\imeni10 در 1397/04/12 02:42:54 ب.ظ


کلاس اموزشی نصب سطل های تفکیک دراماکن عمومی ومعابر اصلی

برگزاری کلاس آموزشی نصب سطل های تفکیک دراماکن عمومی ومعابر اصلی در سرای محله کارون

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10،به همت  خانه آموزش شهروندی کارون شمالی ناحیه3،درراستای

طرح تفکیک زباله از مبدا کلاس آموزشی  نصب سطل های زباله تفکیک در اماکن عمومی ومعابر اصلی توسط خانم

شاه حسینی باهدف آشنائی شهروندان با نقش آنان در تفکیک زباله ،در سرای محله برگزارشد.

کلاس اموزشی نصب سطل های تفکیک دراماکن عمومی ومعابر اصلی

برگزاری کلاس آموزشی نصب سطل های تفکیک دراماکن عمومی ومعابر اصلی در سرای محله کارون

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10،به همت  خانه آموزش شهروندی کارون شمالی ناحیه3،درراستای

طرح تفکیک زباله از مبدا کلاس آموزشی  نصب سطل های زباله تفکیک در اماکن عمومی ومعابر اصلی توسط خانم

شاه حسینی باهدف آشنائی شهروندان با نقش آنان در تفکیک زباله ،در سرای محله برگزارشد.

کلاس اموزشی نصب سطل های تفکیک دراماکن عمومی ومعابر اصلی

برگزاری کلاس آموزشی نصب سطل های تفکیک دراماکن عمومی ومعابر اصلی در سرای محله کارون

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10،به همت  خانه آموزش شهروندی کارون شمالی ناحیه3،درراستای

طرح تفکیک زباله از مبدا کلاس آموزشی  نصب سطل های زباله تفکیک در اماکن عمومی ومعابر اصلی توسط خانم

شاه حسینی باهدف آشنائی شهروندان با نقش آنان در تفکیک زباله ،در سرای محله برگزارشد.

کلاس اموزشی نصب سطل های تفکیک دراماکن عمومی ومعابر اصلی

برگزاری کلاس آموزشی نصب سطل های تفکیک دراماکن عمومی ومعابر اصلی در سرای محله کارون

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10،به همت  خانه آموزش شهروندی کارون شمالی ناحیه3،درراستای

طرح تفکیک زباله از مبدا کلاس آموزشی  نصب سطل های زباله تفکیک در اماکن عمومی ومعابر اصلی توسط خانم

شاه حسینی باهدف آشنائی شهروندان با نقش آنان در تفکیک زباله ،در سرای محله برگزارشد.

کلاس اموزشی نصب سطل های تفکیک دراماکن عمومی ومعابر اصلی

برگزاری کلاس آموزشی نصب سطل های تفکیک دراماکن عمومی ومعابر اصلی در سرای محله کارون

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10،به همت  خانه آموزش شهروندی کارون شمالی ناحیه3،درراستای

طرح تفکیک زباله از مبدا کلاس آموزشی  نصب سطل های زباله تفکیک در اماکن عمومی ومعابر اصلی توسط خانم

شاه حسینی باهدف آشنائی شهروندان با نقش آنان در تفکیک زباله ،در سرای محله برگزارشد.

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.